Kho lạnh bảo quản 20m3 tại Hải Dương

Hoàn thành kho lạnh bảo quản 20m3 cho khách tại Hải Dương

Thông tin

Khách hàng: Anh Hưng

Địa điểm: Hải Dương

Kích thước: 20m3

Sản phẩm: bảo quản hải sản

Một số hình ảnh hoàn thiện kho