Thiết kế kho đông lạnh

Hiện nay, nhu cầu sử dụng kho đông lạnh cho các kho nông sản, thủy sản, kho đông ngày càng tăng cao, đặc biệt phổ biến ở các khu công nghiệp, nhà máy chế biến,….Trong bài viết này, Điện Lạnh Biển Bạc sẽ giúp bạn tìm hiểu về kho đông lạnh là gì? Thiết kế kho đông lạnh cũng cần phải chú ý những vấn đề gì?