Kho lạnh bảo quản 100m3 tại công ty Anta, Long Biên

Thông tin

Khách hàng: Công ty Anta

Địa điểm: Long Biên

Kích thước: 100m3

Sản phẩm bảo quản: thực phẩm đông lạnh

Một số hình ảnh quy trình lắp đặt và hoàn thiện kho lạnh bảo quản