Dịch vụ lắp kho lạnh 50 m3 tại công ty Haru – Điện Lạnh Biển Bạc

Vừa mới đây, Điện Lạnh Bển Bạc đã hợp tác thực hiện thi công thành công lắp kho lạnh cho công ty Haru khả năng vận hành hiệu quả, đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cao. Điện lạnh Biển Bạc là đơn vị có dịch vụ lắp kho lạnh […]