Kho lạnh bảo quản 15m3 tại Văn Miếu, Hà Nội

Kho lạnh bảo quản 15m3 tại Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Hà Nội

Thông tin

Khách hàng: Anh Việt

Địa điểm: Nguyễn Như Đổ

Kích thước: 15m3

Sản phẩm: bảo quản

Một số hình ảnh vận chuyển, lắp đặt, hoàn thiện kho lạnh